Fundacja Karpacka - Polska

Fundacja Karpacka -Polska powstała z inicjatywy ludzi, którzy dostrzegali i potrafili wykorzystać potencjał Podkarpacia dla potrzeb rozwoju społeczności lokalnych.  Prowadzenie nieprzerwanej od 1999 roku działalności  było możliwe dzięki finansowemu wsparciu ze strony amerykańskiego, norweskiego i szwajcarskiego mechanizmu finansowego. 

Fundacja z powodzeniem wdraża wieloletnie programy zmierzające do pobudzenia aktywności samorządów, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw. Wypracowana przez lata aktywności koncepcja programowa, formuła finansowania oraz procedury sprawiały, że Fundacja Karpacka jest postrzegana, jako jedna z najaktywniejszych organizacji pozarządowych na Podkarpaciu. Fundacja zajmuje się także doradztwem w zakresie pozyskiwania dofinansowania zewnętrznego oraz doradztwem biznesowym, czyniąc to w formie szkoleń, konsultacji, organizacji konferencji i wyjazdów studyjnych. 

Sponsorzy strategiczni Fundacji:      

                                                                                                                                                                                           

Partnerzy Fundacji :