Projekty

Oferta

Oferta na kompleksowe pozyskiwanie i obsługę dotacji Unii Europejskiej w latach 2014-2020

... zobacz

Projekty realizowane

Alpy Karpatom – Program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich Finansowanie: Szwajcarsko Polski Program Współpracy

... zobacz

Projekty zakończone

1. „Karpaty przyjazne ludziom – Lokalna inicjatywa partnerska na rzecz zrównoważonego użytkowania i ochrony górskich obszarów woj. podkarpackiego” 2. „Dom Karpacki – Pobudzanie współpracy transgranicznej regionów karpackich”, 3. „Karpacka Akademia NGO – Innowacyjne sposoby użytkowania gór przez społeczności lokalne”, 4. Karpacki Program Stypendialny.

... zobacz

Fundacja Karpacka - Polska

Fundacja Karpacka – Polska została utworzona w 1999 i zastąpiła działający na obszarze Polski od 1995 roku Fundusz na Rzecz Rozwoju Euroregionu Karpackiego z siedzibą w Koszycach, Słowacja. Powstanie Fundacji było możliwe dzięki wieloletniemu wsparciu finansowemu udzielonemu przez Fundację Charlesa Stewarta Motta z USA.

Misją Fundacji Karpackiej – Polska jest wspieranie otwarcia społeczno gospodarczego górskich południowych obszarów województwa podkarpackiego. Fundacja realizuje swoją misję poprzez wdrażanie programów i projektów zmierzających do pobudzenia aktywności społeczno - gospodarczej górskich obszarów województwa podkarpackiego. Fundacja prowadzi także działalność konsultingową zmierzającą do dostarczenia wysokiej jakości usług, związanych z pozyskiwaniem dofinansowania projektów z funduszy strukturalnych.

 

 

 

Sponsorzy strategiczni fundacji:      

 

 

 

                                            

                                                                                                                                                                                                     

Partnerzy fundacji :