Informacje dla wnioskodawców posiadających wpis do KRS

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. jako Operator Dotacji Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości informuje, iż w przypadku Wnioskodawców posiadających wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, w którym nie widnieje miejsce prowadzenia faktycznej działalności na obszarze wdrażania projektu, fakt ten powinien być potwierdzony stosownymi dokumentami, tj. ZUS P ZAA, NIP-2.

Szczegółowe informacje w biurze Operatora Dotacji - Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., ul. Rynek 17, 38-700 Ustrzyki Dolne, tel. 013 461 29 98

 

powrót